aanpassing Dabberroute (blauwe lus Neerpelt)

Met de komst van de hondenlosloopzone later dit jaar en de herinrichting van het kruispunt Bergeykseweg-Haagdoorndijk, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande Dabberroute hier en daar aan te passen en uit te breiden.
Tevens hebben we gezorgd voor een aanpassing zodat de route ook geschikt is om door kinderen gereden te worden.

Vorige week werden nieuwe tracks gemarkeerd en de bestaande route aangepast zodat er later deze maand mechanisch een pad kan geklepeld worden.

Daarna kan het inrijden beginnen …. to be continued

EĆ©n van de uitbreidingen in de Dabberroute 2.0